Laddar in
NC

Om NC

Att dra lärdom av historien är viktigt. Både för människa och miljö. På NC använder vi vår erfarenhet av att tillverka möbler i trä utifrån olika behov, som en källa av kunskap för våra kunder. Mer än 60 års arbete med inredning och tillverkning av möbler har skänkt oss djup förståelse för alla människors rätt till det offentliga rummet. Det är en del av vår historia som vi tar med oss in i framtiden.

Våra möbler riktar sig mot vård och omsorgsmiljöer, café och restaurang samt offentliga mötesplatser. Möbler som representerar ett lekfullt och modernt formspråk med omsorg om såväl funktion och estetik som miljö och människa.

I vår ambition att erbjuda möbelkoncept som skapar tillgänglighet samarbetar vi med Nordens främsta designers. Tillsammans utvecklar vi enskilda möbler, koncept eller hela serier som håller för det offentliga rummets alla krav och behov. Vi kallar det för Inclusive Design.

Självklart lever vi som vi lär. Hos oss i Tranås har vi lagt stor vikt vid att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö samt en stor utställning som speglar företagets värderingar och möbelfilosofi. Och vi är tillgängliga. Kom gärna förbi.