Laddar in
NC

Hållbarhet

En hederssak för NC

Genom att skapa hållbara möbler av god kvalitet ökar sannolikheten att användningen kommer vara under längre tid. För att utveckla en möbel med lång livslängd är funktionalitet och design avgörande. Vårt arbete börjar redan i designprocessen, att utveckla en produkt av god konstruktion samt medveten material- och resurshantering. Nog så viktigt att råvaran i vår produkt ska vara spårbar och från ansvarsfulla källor. Att bygga upp en pålitlighet och äkthet skapar lojalitet hos kunden.

För att minimera vår miljöpåverkan och säkerställa nöjda kunder är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Dessutom är vi certifierade enligt den internationella standarden för arbetsmiljö och hälsa ISO 45001. Utgångspunkten i alla tre är ständig förbättring vilket är en grundförutsättning för vårt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling.

Av alla märkningar som finns på marknaden har vi identifierat två stycken som betydande, FSC® och Möbelfakta. Genom att välja FSC®-märkt minskas miljöpåverkan genom att skogar brukas med social och miljömässig hänsyn. Våra produkter märka med Möbelfakta uppfyller hårt ställda krav som försäkrar att produkten kommer ha en god kvalitet med schyssta förhållanden för människan och miljön vi lever i.

  • Vårt arbete

  • Cirkularitet

  • Ta hand om dina möbler

  • FSC®

  • Möbelfakta

  • Socialt ansvar

  • The Better Effect Index

  • Hållbarhetsbloggen

  • Hållbarhetspolicy & Certifikat