Laddar in
NC

Inclusive Design ®

God möbeldesign – med hjärta och hjärna, kropp och själ

Det hela är väldigt enkelt. Vi vill att så många som möjligt ska kunna njuta av god möbeldesign – med hjärta och hjärna, kropp och själ. Därför arbetar vi inkluderande. Vi bejakar olikheten och förstår att alla har olika förmågor och egenskaper. Vi ställer extra krav på möblernas funktion – de ska vara anpassade för den tänkta användaren. Därför finns många av våra möbler i flera sitthöjder och i flera bredder.

För oss handlar Inclusive Design även om att inkludera naturen och miljön i möbelns utveckling och tillverkning likväl som vid cirkulära flöden. Det betyder att beslut som tas under designprocessen utgår från ett hållbarhetsperspektiv.

Inclusive Design tillhör framtiden. Det gäller att ha bestämt sig. Tänka design hela vägen. Våga ta beslut. Alltid se till människa och miljö.

Vi kallar det Inclusive Design®.

  • / Äldreboendet Midsommargården, Midsommargården, Varberg

Inspirationscase

Vår ambition är att erbjuda möbelkoncept som skapar tillgänglighet. Alla människor ska kunna delta och trivas. Därför vill vi att möblerna underlättar för människor att närvara och delta i det offentliga rummet.