Laddar in
NC

Socialt ansvar

Vi är certifierade enligt den internationella standarden ISO 45001, som värnar om god arbetsmiljö och hälsa. Genom ett strukturerat arbetsmiljöarbete kan vi ta oss an lagar, risker och möjligheter för att motverka olyckor. Vi skall verka för kontrollerade arbetsförhållanden genom hela värdekedjan som bidrar positivt till samhällsutvecklingen på platser där vi verkar och har våra samarbetspartner.

För oss på NC är det viktigt att alla delar i möblerna är schysst producerade, ingen arbetare i leverantörskedjan ska arbeta under dåliga villkor. Därför ställer vi hårda krav på leverantörerna, de ska leva upp till FN:s Global Compact – principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Leverantörerna till 82 % av våra inköp bedöms ha låg risk

…att bryta mot ställda krav utifrån FN:s Global Compact

Vi har ett ambitiöst förebyggande arbete med vår leverantörskedja. Förutom det primära arbetet med våra direktleverantörer arbetar vi även med att riskidentifierar producenter till möbelkomponenter med hjälp av certifieringar, självutvärderingar och/eller på plats-revisioner.

Vår förhoppning är att alla våra leverantörer kommer kunna bedömas ha låg risk att bryta mot principerna i vår Uppförandekod baserad på FN:s Global Compact. Detta kräver kontinuerligt, långsiktigt och nära samarbete med våra leverantörer.

INKÖPSANDEL SOM BEDÖMS HA EN LÅG BROTTSRISK MOT UPPFÖRANDEKOD

Litauen 90 %
Estland 91 %
Sverige 59 %
Rumänien 100 %
Övriga Europa* 73 %
Kina 100 %

* Danmark, Holland, Norge, Portugal, Tyskland, Storbritannien, Slovenien.

Att till exempel Kina får bättre resultat än Sverige beror på att vi har lagt mer resurser på att kontrollera den kinesiska leverantören. Efter kontrollen bedömer vi att den kinesiska leverantören inte kommer att bryta mot uppförandekoden.

Vi vill vara transparenta

INKÖP 2020*

  • Litauen 57 %
  • Estland 6 %
  • Sverige 22 %
  • Rumänien 1 %
  • Övriga Europa** 13 %
  • Kina <0,1 %

*>100 000 sek.

**Danmark, Holland, Norge, Portugal, Tyskland, Storbritannien, Slovenien.

50 % AV INKÖPEN HAR GENOMGÅTT REVISION

50 procent av NC:s inköp har genomgått revision där resultaten ofta utmynnar i åtgärdsplaner. Vi stöttar våra leverantörer i arbetet med schyssta arbetsvillkor. Att vi har ett fungerande förebyggande arbetssätt för socialt ansvar i leverantörskedjan verifieras av Möbelfakta.