Laddar in
NC

Slutspurt Next Concept 2016

NC NEXT CONCEPT är vårt sätt att hitta nya designers och idéer. Här ger vi chansen för designers som vi tidigare inte arbetat med att presentera sig. Resultatet presenteras i prototypform i  vår monter på Stockholm Furniture Fair 2016.

FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER DRIVER OSS FRAMÅT I år ber NC dig att titta närmare på framtidens vård- och omsorgsmiljöer. Vad finns det för behov? Vad går att utveckla? Vilka produkter behöver anpassas till äldreomsorgen? Oavsett om det gäller en hel möbel eller ett tillbehör så vill vi se något nyskapande och funktionellt! Överraska oss!

I vår hållbarhetsprofil är Möbelfakta och FSC två viktiga grundstenar.

Dina tankar och idéer ska skickas i en mapp innehållande: skisser, specifikationer samt en enklare beskrivning av konceptet/produkten tillsammans med bakomliggande tankar gällande designen. Du är välkommen att bidra med mer än ett designförslag. Skicka in ditt bidrag märkt med Next Concept senast den 15:e maj 2015 till info@ncnordiccare.se

DITT BIDRAG:

  • Det inskickade bidraget ska vara designerns eget, inte finnas i produktion och vara det enda i sitt slag.
  • Det åligger varje deltagare att uppfylla de nödvändiga krav för egna rättigheter.
  • Det är designerns eget ansvar att besitta alla rättigheter till det inskickade bidraget.
  • Det inskickade bidraget kan bli lanserat för allmänheten, bli påbörjat i produktion och/eller användas i marknadsföring till förmån för NC – dock endast när avtal med aktuell designer föreligger.
  • NC förbehåller sig rätten att igångsätta produktion av de inskickade bidragen, dock inte utan att kontakta aktuell designer.
  • Såvida en eller flera produkter uppstartas i produktion, kommer ett obestridligt och tydligt definierat kontrakt att utformas, innehållande alla rättigheter.

Vi gör vårt urval enligt följande kriterier:

  • Möbelns attraktion i form av känsla och nyskapande.
  • Designerns koppling och tolkning av NC.
  • Möbelns funktionalitet och utseende.

Plockepinn pride2