Laddar in
NC

Next Concept 2015

NEXT CONCEPT är NC:s sätt att hitta nya designers och idéer. Här ger vi chansen för designers som vi tidigare inte arbetat med att presentera sig. För en av er kommer resultatet presenteras i prototypform i NC:s monter på Stockholm Furniture Fair 2015.

NYA IDÈER DRIVER OSS FRAMÅT
NC är ständigt på jakt efter ny innovativ och funktionell design. Ditt bidrag bör ha en bred kommersiell dragningskraft men framför allt symbolisera en hållbar utveckling.
I vår hållbarhetsprofil är Möbelfakta och FSC två viktiga grundstenar.

Dina tankar och idéer ska skickas i en mapp innehållande: skisser, specifikationer samt en lättläslig beskrivning av konceptet/produkten tillsammans med bakomliggande tankar med designen. Du är välkommen att bidra med mer än ett designförslag. Skicka in ditt bidrag märkt med Next Concept senast den 15:e augusti 2014 till info@ncnordiccare.se

DITT BIDRAG
o Det inskickade bidraget ska vara designerns eget, inte finnas i produktion och endast vara det enda i sitt slag.
o Det åligger varje deltagare att uppfylla de nödvändiga krav för egna rättigheter.
o Det är designerns eget ansvar att besitta alla rättigheter till det inskickade bidraget.
o Det inskickade bidraget kan bli lanserat för allmänheten, bli påbörjad i produktion och/eller användas i marknadsföring till förmån för NC – dock endast när avtal med aktuell designer föreligger.
o NC förbehåller sig rätten att igångsätta produktion av de inskickade bidragen, dock inte utan att kontakta aktuell designer.
o Såvida en eller flera produkter uppstartas i produktion, kommer ett obestridligt och tydligt definierat kontrakt att utformas, innehållande alla rättigheter.

BEDÖMNING
NC bedömer efter följande kriterier:
1. Möbelns attraktion i form av känslan av nyskapande och kreativitet.
2. Designerns koppling och tolkning till NC.
3. Möbelns funktionalitet och utseende.

Next Concept 2015 kommer utses av:
o Thomas Johannesson, VD Materia Group
o Johan Franzen, Sortimentschef
o Nicklas Johansson, Produktionschef
o Karin Sjökvist, Försäljnings och marknadschef
o Hedvig Bengtsdotter, Produktutvecklare
o Sofie Nielsen, Produktutvecklare
o Tomas Reibring, Kvalitets och miljösamordnare

Plockepinn på äng 1 beskuren