Laddar in
NC

NC väljer talloljediesel

På NC arbetar vi ständigt med att försöka minska vår miljöpåverkan. Nu väljer vi att gå över till Preems talloljediesel på våra tjänstebilar, och på detta sätt minskas koldioxidutsläppen med upp till 31 %.

Talloljedieseln är en restprodukt från den svenska skogen. När man gör pappersmassa vill man åt fibrerna i träet, och då blir det vätska över. Denna vätska, tallolja, raffineras för att kunna användas som drivmedel. Bättre för miljön, helt enkelt!

Tallolja
Foto: Thomas Ögren