Laddar in
NC

NC leder Möbelfaktaligan

Vi kan nu stolt meddela att vi är det företag som har mest i Möbelfakta! Totalt är 65 våra möbler märkta med Möbelfakta, och antalet ökar hela tiden. Se alla våra Möbelfaktamärkta möbler här.
Möbelfakta innebär att möbeln har god hållfasthet, att stor hänsyn har tagits till miljön samt att våra underleverantörer följer FN:s Global Compact för mänskliga rättigheter. När du köper en möbel med Möbelfakta kan du vara säker på att du gör ett bra val.
NC vill vara det företaget som driver hållbarhetsarbetet framåt i branschen, och att vi nu är det företaget med mest Möbelfakta visar vi är på rätt väg och ligger i framkant.

DSC_8238