Laddar in
NC

Intervju med Tomas Reibring

Tomas_R_2

Ni arbetar med Möbelfakta. Vad innebär det och vad ger det för fördelar för NC:s kunder och slutkunder?
NC satsar stort på Möbelfakta och målet är att så många av våra möbler som möjligt ska märkas med Möbelfakta. Möbelfakta består av tre delar: kvalitet, miljö och socialt ansvar. Den stora fördelen för våra kunder är att när de köper en möbel med Möbelfakta vet de att den har en god hållfasthet då produkterna har testats på labb, samtidigt som stor hänsyn till miljön har tagits i materialval samt att leverantörer till möbeln har intygat att de följer FN:s global compact om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption etc. Således visar Möbelfaktamärkningen en produkt som håller länge, har en miljöanpassad produktion och ger arbetarna bakom möbeln schyssta villkor. En stor fördel med Möbelfakta är att kraven harmoniserar med Miljöstyrningsrådets krav, vilket förenklar många upphandlingar. Istället för en lång förfrågningsprocess om vilka möbler vi har som klarar miljökraven, kan kunden själv gå in på NC:s samlingssida för Möbelfaktamärkta möbler på vår hemsida och välja fritt.

Är kraven för Möbelfakta hårda?
Kraven är tuffa men rimliga. På ett personligt plan som miljövetare anser jag ju tuffare krav desto bättre, även om jag förstår att många både inom NC och branschen inte skulle uppskatta om så vore fallet. Men i min professionella roll tycker jag att kraven är bra, vissa delar behöver skärpas men det vet jag är på gång, till exempel krav på lim. Sedan har jag även ett önsketänkande om att djurskydd vid läderframställning ska bli ett krav i framtiden.

Vad innebär FSC?
FSC innebär att allt trämaterial i produkten kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. I praktiken tas större miljö- och social hänsyn vid avverkningen, till exempel måste vissa träd lämnas och högstubbar bevaras för det biologiska livet. FSC är den enda skogsbruksmärkningen som godkänns av miljöorganisationerna.

Är kraven hårda?
Kraven är inte för hårda, men de kan vara väldigt byråkratiska. Det är viktigt att kunna spåra allt trä tillbaka till ursprungskällan för att garantera att träet kommer från FSC-certifierad skog. För att säkerställa att kedjan inte bryts behövs det väldigt många rutiner, även om jag förstår poängen med det. Men kraven i sig för FSC-trä tycker jag är bra, och jag är glad att NC har valt att satsa på FSC, vilket vi är en av de första aktörerna inom svenska möbelbranschen att göra.

Vad är CSR, och hur arbetar NC med detta?
CSR står för Corporate Social Responsibility, dvs företagens samhällsansvar. I NC:s fall handlar det främst om att se till att alla arbetare hos våra underleverantörer har bra arbetsförhållanden och schyssta villkor. Detta ställs krav på genom de sociala kraven i Möbelfakta, men vi på NC anser att Möbelfakta inte går tillräckligt långt i sina krav. Därför besöker vi på eget initiativ våra leverantörer och i samtal med ledningen ställer krav på att arbetarna ska ha säkra arbetsförhållanden och schyssta villkor. Jag hoppas att leverantörsbedömningar ute på plats hos leverantören blir ett krav i Möbelfakta så småningom, det vore nödvändigt för att stärka Möbelfaktas trovärdighet.

Vad är NC duktiga på vad det gäller hållbarhetsarbete?
När jag började på NC blev jag positivt överraskad över de ambitioner som finns i företaget, det märktes att man ser affärsnyttan i ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Dels så är vi ISO-certifierade, men det känns nästan som en självklarhet idag. Från utbildningen har jag med mig att ISO-certifieringarna i sig inte är någon garanti för att man är ett miljövänligt företag, det gäller att man utnyttjar verktyget på rätt sätt för att ha nytta av det, annars blir det bara greenwashing av alltihop. Men för att svara på frågan: Möbelfakta, FSC och CSR anser jag är de stora grundpelarna i vårt hållbarhetsarbete. Särskilt med CSR-arbetet är jag stolt över att vi tar vårt sociala ansvar mot människor i fattigare länder, samt att vi är en av de första aktörerna i möbelbranschen som har valt att satsa på FSC. Dessa saker är framtiden, så det är bra att vi arbetar med det redan nu.

Vad är NC mindre bra på?
Det svåraste är nog att helt sluta med miljöfarlig syrahärdande lack. Vad vi vill är inte alltid samma sak som vad leverantören vill, och att använda vattenbaserad lack istället för syrahärdande lack är både svårare och mer platskrävande vilket leverantören sällan uppskattar.

Vilka är kopplingarna mellan miljö och kvalitet?
En hög kvalitet ger en produkt som håller länge och inte behöver bytas ut lika snabbt, vilket är en stor fördel för miljön. Sedan finns det även motsättningar, t ex har en syrahärdande lack högre kvalitet än en vattenbaserad lack, men är sämre för miljön.

Vilka material och från vilka länder/områden ska man undvika att köpa möbler?
Jag är skeptisk till regnskogsträ, även om det är certifierat. Det skövlas regnskog motsvarande 37 fotbollsplaner varje minut! Regnskogen är en viktig kolsänka då den binder stora mängder koldioxid och producerar mycket syre. Hälften av världens växt- och djurarter lever i regnskogen trots att den bara består av 6-7 % av världens yta. Hur dessa arter påverkar världens ekosystem är svårt att veta, och vi vet således inte vad som händer när dessa utrotas.
Ett sätt att inte bidra till regnskogsskövlingen är att undvika regnskogsträ.

Vilka är de största miljöfarorna i möbelbranschen?
Den största faran är om man fortsätter med ”Business as usual” och gör som man alltid har gjort. Under min hittills korta tid i möbelbranschen h

ar jag fått känslan att den är ganska traditionell, även om saker nu har börjat hända. Jag ser även en miljöfara i att man har dålig koll på möblerna efter att de har sålts. Det gör att cradle-to-cradle-tänket försvinner, dvs vad som händer med möbeln när den till slut har slitits ut. Det gäller att hitta nya lösningar för vad man kan göra med möblerna då, för att kunna sluta kretsloppet och minska naturresursbehovet.

Hur ser du på framtiden?
Jag tror att framtiden finns i att hyra ut möbler istället för att sälja. På så vis har man som möbelproducent även ett underhållsansvar för möblerna, vilket skulle förlänga livslängden vilket är positivt både för miljön och ekonomin. Till exempel så klagar många på att vattenbaserad lack är dåligt för att den inte är lika slitstark som annan lack. Detta skulle kunna lösas med att man åker ut till kunden och lackar om armledarna och de ställen där lacken börjar släppa med några års mellanrum. Även limsläpp och liknande skulle kunna ordnas. Genom att hyra ut möbler skulle kunden betala en fast kostnad för ett koncept, i detta fall att ha möbler, och om stolarna ska repareras eller behöver

bytas ut är upp till producenten. Det skulle göra att hållfastheten maximeras i produktionen. Utmaningen tror jag är att få kunderna med på tåget och förstå nyttan.

Vad ska man tänka på i valet av möbler när man inreder t ex en restaurang?
Välj möbler från ett företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och är pådrivande i utvecklingen, det är bästa sättet för att påverka branschen i rätt riktning. Påpeka gärna vid köpet att hållbarhetsarbetet är bidragande till valet av möbler. Välj gärna även möbler med Möbelfakta så får du hållbara möbler tillverkade under schyssta villkor. Har möbeln dessutom FSC är det ytterligare ett plus för miljön.

Vem är du?

Namn: Tomas Reibring
Ålder: 26
Gör på NC:
Framförallt arbete med miljömärkningar, ledningssystemet och miljökrav vid upphandlingar. Driver på för att NC ska bli ett så hållbart företag som möjligt. Arbetet med socialt ansvar/CSR står mig varmt om hjärtat, det är väldigt viktigt att alla arbetare hos våra leverantörer har schyssta villkor.

Bakgrund:
Kandidatexamen i miljövetenskap vid Linköpings universitet, kompletterat med en kurs i CSR.

Största miljöhotet?
Beslutsfattares oförmåga att fatta obekväma men nödvändiga beslut. Och även västvärldens ovilja att förändra sina levnadsvanor, en förändring behöver inte vara en försämring.

Produkt jag aldrig köper ur miljösynpunkt?
Importerat kött. Framförallt av omsorg för den bedrövliga djurhållningen utomlands, men även för att den storskaliga köttindustrin inte lyckas upprätthålla kretsloppet i naturen. Snart tar fosforn (=konstgödsel) slut, hur ska vi då kunna fortsätta odla? Vi måste återupprätta de lokala kretsloppen och återanvända djurens naturliga gödsel till odling, det är en omöjlighet i dagens storskaliga köttproduktion.

Produkt jag alltid köper ekologisk ur miljösynpunkt?
Ägg! För hönornas skull och den högre halten omega 3. Även bananer, kaffe och kakao köper jag alltid ekologiskt eller fairtrade, med hänsyn till arbetarna som handskas med oerhörda mängder gift som aldrig skulle tillåtas i västvärlden. Det är hyckleri att vi tillåter detta i fattiga länder.