Laddar in
NC

Äldreboendet Midsommargården

Inredning som stimulerar sinnen och minnen

Med Midsommargården ville Varbergs kommun sätta en ny standard för framtidens äldreboenden. Visionen är en plats där sinnen och minnen stimuleras. För att lyckas tänkte man igenom inredningens estetik och funktion från grunden. Med stöd av Kinnarps behovsanalys Next Care® har Midsommargården fått en långsiktigt hållbar inredning med fokus på de äldres livskvalitet och personalens arbetsmiljö.

Varberg har som många svenska kommuner en åldrande befolkning, samtidigt som de befintliga äldreboendena börjar bli slitna och otidsenliga. När Midsommargården skulle planeras var ambitionen därför att skapa ett äldreboende som kunde bli en referens också för framtida projekt.

https://www.kinnarps.se/kundprojekt/aldreboendet-midsommargarden/

Ett urval av

VALDA PRODUKTER

  • Humlan 371

    Fåtölj