Laddar in
NC

Hemmiljö
I hemmiljö med lågt slitage fungerar det ofta med till exempel äggoljetempera som innehåller få skadliga kemikalier. Det ger en låg miljöbelastning och vackra möbler som håller över tid om de tas omhand på rätt sätt.

Offentlig miljö
I offentlig miljö däremot där många olika människor nyttjar möblerna utsätts de för ett slitage som äggoljetemperan inte klarar. NC har kvalitetstestat äggoljetemperan mot de krav som ställs för offentlig miljö, och denna ytbehandling är långt ifrån att klara de tuffa kvalitetskraven. En möbel med äggoljetempera i en offentlig miljö skulle snabbt se sliten ut.

Vattenlack minst skadliga kemikalier
För många offentliga miljöer är en vattenlack en bra avvägning mellan miljö och kvalitet. Enligt tester på labb uppfyller vattenlacken som NC använder de kvalitetskrav som ställs i en offentlig miljö, och vår erfarenhet är att den håller bra även i verkligheten. Precis som med alla produktkategorier är det dock viktigt att skötselråden efterföljs. Vattenlackens största nackdel är att den inte tål att desinficeras med alkohol, men kan istället desinficeras med alkoholfria rengöringsmedel.

Syrahärdande lack när möbeln ska kunna spritas
I miljöer där möblerna måste kunna desinficeras med alkohol behöver man använda en lack som är mer motståndskraftig. Oftast fungerar det då bra med en syrahärdande lack, denna innehåller dock betydligt mer miljöfarliga ämnen och lösningsmedel.

Polyuretanlack vid extremt mycket spritning
I miljöer där alkoholdesinficering sker väldigt ofta kan det vara nödvändigt med en polyuretanlack. Denna lack är inte ett miljöproblem, men innehåller hälsoskadliga ämnen för arbetarna som lackerar möbeln och kan orsaka allvarliga hälsoproblem om det slarvas med skyddsutrustningen. Därför rekommenderas denna lack endast i undantagsfall.

Miljövänligast att välja lack utifrån användning
En möbel måste hålla i många år för att kunna anses vara miljövänlig. Med en för svag ytbehandlingen för möbelns användarmiljö så kommer den snabbt att se sliten ut, ibland redan efter ett par månader. Samtidigt är det viktigt att inte använda en för stark lack i onödan, för att minska användningen av skadliga kemikalier.

De flesta av NC:s möbler har vattenlack som standard och går att få med en mer motståndskraftig lack på förfrågan.

Tomas Reibring
Miljö- och Kvalitetssamordnare på NC