Laddar in
NC

Spännande projekt och utmaningar inför 2019

Så snart julmaten var uppäten och det nya året hade firats in så var NC i full gång med ett stort och spännande projekt. NC har länge tagit emot och renoverat möbler för att förlänga deras livslängd men inget projekt har storleksmässigt varit i närheten av det projekt vi nyss påbörjat. Det kommer garanterat att leda till utmaningar men främst lärdom, stolthet och fantastiska möbler till kund. Under 2019 kommer vi att dela med oss av resultaten och har förhoppningar om att fortsätta få in förfrågningar om renovering och återbruk så att våra möbler kan leva ännu längre.

För 2019 har vi satt upp tuffa mål att sträva mot. Målsättningarna är att öka andelen Möbelfaktamärkta möbler från 83% i dagsläget, till 90% samt öka andelen FSC®-märkta produkter från dagens 68% till 72%. Utöver detta har vi som mål att minst 50% av våra leverantörer ska vara bedömda med låg risk för brott mot vår uppförandekod. I dagsläget är denna siffra 39% vilket kan anses som en relativt låg siffra men detta beror på att vi på NC har höga krav på oss själva och för att bedöma en leverantör som “låg risk” så ställer vi även höga krav på leverantörerna. Detta är ett sätt att försäkra oss om att vi inte nöjer oss i vårt arbete för socialt ansvarstagande utan ständigt fortsätta kontrollera och samarbeta med våra leverantörer för att skapa utveckling och förbättring.

Vi hoppas att just du vill följa med på den spännande resa som NC har framför sig under 2019.

Lisa Hansson
Miljö- och kvalitetssamordnare