Laddar in
NC

NC:s hållbarhetsarbete

Hållbarhet är för många ett diffust begrepp som används i alla möjliga debatter. I det högaktuella valet pratar politiker om flygskatt, höghastighetståg och elbilar men hållbarhet är så mycket mer än att bara fasa ut fossila bränslen. Hållbarhet handlar till stor del om hur och vad vi konsumerar. Från vad vi äter och har på oss till vilka möbler vi köper.

Hållbarhet för mig är att använda naturresurser cirkulärt, inte att förbruka dem. Hållbarhet innebär skäliga sociala förhållande för alla människor. Hållbarhet innebär en förändrad syn på relationen mellan människa och natur och en förändrad livsstil. Vi är beroende av naturen, inte tvärtom. Jag hörde nyligen någon säga att människan är den enda varelse som inte lever i symbios med sin omgivning. Det är precis detta som hållbarhetsarbetet vill få bukt med. Men det går inte tillräckligt fort och det märks på flera sätt runt om i vår natur.
All produktion ger någon form av avtryck på miljön, mer eller mindre. Just därför är jag stolt över att vara en del av NC som inte nöjer sig förrän dessa avtryck är så små som möjligt. Att vara en del av NC är att vara del av utvecklingen mot hållbarhet.

På NC använder vi till största del trämaterial i våra produkter. Vi har vattenlack som standard för att minimera giftinnehåll. Över 80% av vårt sortiment är Möbelfaktamärkt, 70% är FSC®-märkt och vi vill nå 100%. Vi arbetar för att kartlägga vår leverantörskedja i flera steg för att minimera miljörisker och risker inom arbetsmiljön. Vi arbetar för att minimera vårt ekologiska fotavtryck genom att producera möbler som är slitstarka, som lätt går att klä om och som går att renovera till nyskick. Allt detta och mycket mer görs utan att det görs avkall på kvalitén.

Trots mina knappa 4 månader på företaget kan jag med säkerhet säga att NC:s arbete går i rätt riktning men att vi självklart måste sträva efter att bli ännu bättre. Som Miljö- och kvalitetssamordnare planerar jag att arbeta hårt för att fortsätta vår gemensamma resa mot förbättrad hållbarhet.

Lisa Hansson
Miljö- och Kvalitetssamordnare på NC