Laddar in
NC

NC starkast på Möbelfakta

NC har under en längre tid satsat på att märka hela sortimentet med den svenska hållbarhetsmärkningen Möbelfakta, och är sedan fyra år tillbaka det företag som har flest möbler märkta med Möbelfakta. Idag är 75 % av alla möbler märkta.

Att välja Möbelfaktamärkta möbler underlättar på många sätt. Du får en möbel som lever upp till höga krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Dessutom uppfyller en möbel med Möbelfakta de flesta svenska upphandlingskraven, vilket gör det lätt när upphandlaren vill ha bevis på att kraven efterlevs.

Hela Kinnarpskoncernen topp 10

Ur NC:s perspektiv är det extra kul att hela Kinnarpskoncernen (Kinnarps, Materia, NC och Skandiform) finns på Möbelfaktas topp 10-lista över antalet märkta möbler i sortimentet*. Det är ett resultat av koncernens höga ambitioner gällande hållbarhet, där Möbelfakta är en viktig kugge.möbelfakta label

 • 77 Möbelfaktamärkta möbler, NC Nordic Care
 • 65, Lammhults Möbel
 • 40, Johanson Design
 • 39, Edsbyverken
 • 37, Stolab
 • 34, Kinnarps
 • 32, Skandiform
 • 30, Swedese
 • 29, Gärsnäs
 • 25, Materia

*Statistik från 2017-12-22

Varför är inte hela sortimentet märkt med Möbelfakta?

Målet är att alla NC:s möbler ska vara märkta med Möbelfakta. Det är dock lättare sagt än gjort, och det kan finnas flera anledningar till att alla möbler ännu inte är märkta med Möbelfakta. NC jobbar med flera leverantörer och de har olika förutsättningar att kunna möta kraven. Vi försöker alltid att hitta leverantörer som möter de miljökrav vi ställer, men utbudet av leverantörer är inte obegränsat.

Utmaningar för att uppnå Möbelfakta:

 • Vattenlack krävs för att uppfylla miljökraven. Traditionella oljebaserade lacker innehåller för mycket miljöfarliga ämnen. Vattenlack kräver dock större lokaler än traditionell oljebaserad lack då torktiden för lacken är längre. Dessutom krävs en investering i annan utrustning.
 • Det är ibland svårt att få svar på om miljökraven uppfylls i de material som används i möblerna. Även om NC är ett betydande företag i den svenska möbelbranschen är vi fortfarande små hos till exempel en global plywoodleverantör, vilket gör att våra frågor och krav är lågprioriterade.
 • En del möbler går inte igenom kvalitetstestet på labbet vid första försöket, vilket kräver en förstärkning av möbelns konstruktion. Detta gäller främst produkter som har varit med under många år, nyare produkter ska alltid ha klarat kvalitetstestet innan de släpps för försäljning.
 • Sortimentet består av omkring 170 möbler, det tar tid att arbeta igenom alla möbler.

Resan går vidare

Vi är ännu inte nöjda, men med 75 % av alla möbler märkta med Möbelfakta kan vi konstatera att NC är på god väg mot målet att ha hela sortimentet Möbelfaktamärkt.

Tomas Reibring
Miljö- och kvalitetssamordnare