Laddar in
NC

Hållbarhetsutmaning: Leverantörskedjan

Hur säkerställs goda förhållande i leverantörskedjan?

Leverantörskedjan är en av de största utmaningarna för oss på NC, när det kommer till socialt ansvarstagande. För oss är det viktigt att säkerställa att allt faktiskt går rätt till i framtagandet av våra produkter men detta är inte helt enkelt.

I det första ledet av direktleverantörer är det ganska lätt att säkerställa att arbetsförhållandena är goda. Går vi längre tillbaka i kedjan blir det direkt svårare. Vi blir beroende av information från våra leverantörer gällande deras leverantörer som i sin tur blir beroende av information från sina leverantörer och så fortsätter det hela vägen ner på råvarunivå.  Om man väl skulle lyckas få tag på all information, ända ner på råvarunivå, är informationen ofta inte aktuell särskilt länge. Tillverkare byter leverantörer av olika anledningar och den kedja som identifierats och kontrollerats är inte längre aktuell. Detta är en stor utmaning när det kommer till att säkerställa sitt sociala ansvarstagande.

För att trots allt försöka ta vårt sociala ansvar arbetar vi aktivt med vår leverantörskedja. Ett av våra bästa hjälpmedel är vår FSC®-certifiering och våra FSC-märkta produkter. Tack vare FSC:s spårbarhetscertifiering kan vi känna oss trygga att leverantörskedjan har kontrollerats ända ner på råvarunivå när det kommer till trämaterial. Tyvärr finns inte samma välutvecklade system för t.e.x. metall, plast eller textilier.

För att trots allt försöka få koll även på dessa leverantörskedjor identifierar och riskbedömer vi leverantörer bakåt i kedjan. Detta görs åtminstone tillbaka till själva produktionen av en viss komponent. Vidare försöka vi identifiera vart råmaterialet kommer ifrån vilket är enklare sagt än gjort i många fall. Som sagt är detta arbete inte helt lätt och inget som någonsin kommer att bli helt färdigställt. Socialt ansvarstagande är en ständigt pågående process där vi som företag aldrig får nöja oss.

Lisa Hansson
Hållbarhetsansvarig, NC