Laddar in
NC

Hållbarhetsutmaning: Emballage och transporter

Emballage känns som typiskt onödigt och dålig sak för miljön. Men om vi ska vara helt ärliga fyller emballage, i alla dess former, ett syfte i att skydda innehållet. På NC har vi stött och blött den här frågan men kommit fram till att vårt emballage fyller ett syfte i att skydda våra fina träprodukter från att bli förstörda i transporten. När vi väger miljöpåverkan av kasserade produkter mot miljöpåverkan av vårt emballage har vi trots allt kommit fram till att det är bättre att våra produkter kommer fram till kunden hela och redo att fylla sitt syfte. Våra emballage är av FSC®-certifierad kartong och plastfolie, båda går att återvinna och ges förhoppningsvis möjlighet att användas igen.

Transporter är en annan del som är svår att undvika. Material transporteras till fabrik, möbler transporteras till vårt lager och vidare ut till kund. Kedjan av transporter är ofrånkomlig och innan det skett en större förändring i transportsektorn vad det gäller drivmedel har vi tyvärr liten möjlighet att påverka.

En ljusglimt både när det gäller emballage och transport är vårt moderbolag Kinnarps och deras så kallade blåbilskoncept. I detta system har emballage bytts ut mot återanvändningsbara filtar och transporterna effektiviseras och optimeras för att minimera den negativa miljöpåverkan. På NC är vi ännu inte del av konceptet men planen är att även vi ska bli en del av detta. Innan dess har vi utmaningar att lösa kring hur våra trämöbler ska klara av denna emballering med filtar och bibehålla sin fina kvalité i transporten. Som sagt fyller vårt befintliga emballage ett viktigt syfte för både kvalité och miljö. Att helt komma bort från emballage kommer bli en svår nöt att knäcka men vem älskar inte en utmaning!

Lisa Hansson
Hållbarhetsansvarig, NC