Laddar in
NC

PROJEKT FÖR CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

Cirkularitetsbegreppet är högst aktuellt och tycks vara på allas läppar. Den pågående utvecklingen går i riktning mot cirkularitet vilket inte är särskilt överraskande med tanke på att cirkulära flöden är en nödvändighet. Inte bara för att bevara naturen och våra förutsättningar att leva på jorden, utan även en förutsättning för företagande. Till skillnad från de linjära affärsmodeller som i stor utsträckning bedrivs idag så innebär den cirkulära modellen att material som annars hade blivit avfall återtas in i produktionen och används igen. Om vi som producenter inte återanvänder och återvinner material blir de svårare och svårare att utvinna i naturen. Efterfrågan ökar och priserna stiger, samtidigt som lönsamheten minkar.

Detta har identifierats som en av de stora stundande utmaningarna inom möbelindustrin och är en nöt att knäcka för ett hållbart och långsiktigt företagande. För att göra 2019 till ett produktivt år och för att ge vårt arbete för cirkularitet en extra skjuts, så har NC valt att delta i ett projekt kring cirkulära affärsmodeller som kommer att pågå under hela 2019.

Projektets syfte är att komma fram till en handlingsplan för vårt fortsatta arbete. Vår förhoppning är att projektet ska generera utökade kunskaper och inspirera till nya processer som möjliggör och underlättar ett cirkulärt flöde av våra möbler.

Följ med på resan och se vart den tar oss!

Lisa Hansson
Miljö- och kvalitetssamordnare NC

Apropå cirkularitet, ni har väl inte missat vårt pågående renoveringsprojekt? Läs mer här.