Laddar in
NC

Hur skapar man en produkt med rätt egenskaper som skall ha ett så långt liv som möjligt? För det är egentligen det som cirkularitet handlar om i praktiken. Målsättningen är att en produkt skall kunna omformas, rekonditioneras och återanvändas för att förlänga dess livslängd.

Vi försöker i ett tidigt stadie anpassa vår möbel till dess konstruktion, materialval och livslängd.

Att utveckla en konstruktion där man skapar möjligheter till uppdateringar, strävar vi efter att alla våra möbler skall ha enkel avtagbar klädsel. Då skapas möjligheterna att lätt kunna ta av för tvätt, byta ut klädseln vid slitage samt förnya möbelns design genom nya textilier i form av färg och struktur. Vid vår framtagning av möbler försöker vi även undvika att limma vår stoppning mot trä, för att även underlätta byte av stoppning. Andra uppdateringar kan även vara byte av reservdelar samt andra modultillägg för att förlänga produktens livslängd.

Hos oss på NC är våra materialval avgörande för produktens framtida användning. Konsten att arbeta med material av god kvalitet samt medveten material- och resurshantering. Nog så viktigt att råvaran i våra produkter ska vara spårbara och från ansvarsfulla källor. Vi utvecklar främst möbler av trä, där vi i största mån försöker välja trä som är FSC-märkt och då kommer från ansvarsfulla skogsbruk. Att i största mån försöka välja rena material. Vi vill kunna försäkra oss om att möbeln inte innehåller miljöfarliga kemikalier då framställningen främst sker genom vattenbaserade lacker, certifierade tyger samt låga VOC-utsläpp i form av limmer.

Vi utför kvalitetstester på alla våra produkter, för genom god kvalitet skapar vi även en säker, slitstark och hållbar produkt. Det ger oss en kvalitetssäkrad möbel som är tillräckligt stark för sitt ändamål, både för dess hållfasthet, textilens slitstyrka, brandkrav samt ytors motståndskraft, så att möblerna kan erbjuda en lång livslängd.

Hos oss på NC sker det en intern cirkulering av utställningsmöbler. Det utförts även renoveringsprojekt av gamla utslitna NC-möbler, allt för att försöka hålla produkten vid liv under så lång tid som möjligt. Jag tror att vi kommer se stora förändringar inom möbelhandeln framöver, vi kommer förändra vår livsstil och inkörda vanor. Att gå från att alltid köpa allt nytt, till att utnyttja olika former av tjänster kommer bli allt mer vanligt, som uthyrning av möbler, leasing och spårning & identifiering av produkter.

Hoppas ni följer med oss på vår resa till en mer cirkulär utformning.

Moa Ulfsson

Miljö- och kvalitetssamordnare på NC.

Bild: Soffan Du & Jag, är ett bra exempel på en produkt med lång livslängd, då den är framtagen med avtagbar klädsel, utbytbar stoppning samt massivt trä. Fotograf: Mattias Hamren