Laddar in
NC

Better Effect Index

Ett hållbarhetsbetyg

Hållbarhet är svårt. Vi vill att du ska få ett enkelt svar på frågan: Hur hållbar är en produkt?

Därför har vi tagit fram hållbarhetsbetyget The Better Effect Index. Där visas hur möbeln står sig gentemot råvaror och resurser, klimat, socialt ansvar, rena material, återbruk och ergonomi.

Möbeln mäts inom sex områden

Vi började med att fråga våra kunder – arkitekter, inredare, upphandlare och användare – vad som var viktigt för att kunna göra hållbara val. Med utgångspunkt i svaren och i FNs hållbarhetsmål har vi skapat ett index där vi bedömer och betygssätter våra produkter inom sex viktiga områden:

  • Råvaror och resurser
  • Klimat
  • Rena material
  • Socialt ansvar
  • Återbruk
  • Ergonomi

Totalbetyg

Högsta betyg inom varje område är 3 poäng. Betyget inom varje område är ett snitt av poängen på indikatorerna. Högsta möjliga totalbetyg när alla områden läggs samman är 3 poäng. Totalbetyget är ett snitt av poängen på områdena. Läs mer om Better Effect Index på Kinnarps webbplats.

Se våra möblers hållbarhetsbetyg